ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

25/09/2020

Αναβάθμιση περιβάλλοντος Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εσωτερικών χρηστών την Παρασκευή 25/09/2020 (15.00 - 17.00 σε έκτακτη διακοπή που θα πραγματοποιηθηκε).

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU