ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU